Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Katechétka sa pýta, čo je to zázrak. Ferko vykríkne:
Keď nám poviete, že zajtra nemusíme ísť do školy.
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Celodenný tábor 

Termín: 18.07- 22.07. 2022 (pondelok - piatok)

Cena: 80 EUR/dieťa, súrodenci 75 EUR/dieťa

Vek: 10 a viac rokov 

Miesto ubytovania: PC Jonatán, Pruské

Kapacita: 35 detí (v prípade väčšieho záujmu uprednostníme deti z farnosti a deti zo stretka).

Zodpovedná osoba: Lenka Hajdúchová, jonatanpruske@gmail.com

 

Ostrov pokladov (denný tábor)

Termín: 15.08 - 19.08. 2022 

Cena: 50 EUR/dieťa, súrodenci 45 EUR/dieťa

Vek: 6 - 9 rokov

Miesto: PC Jonatán, Pruské 

Kapacita: 35 detí (v prípade väčšieho záujmu uprednostníme deti z farnosti a deti zo stretka).

Zodpovedná osoba: Ivana Šatková, 0948 555 341, jonatanpruske@gmail.com

Bližšie informácie k táborom ako aj infolist pre rodičov zašleme rodičom prihlásených detí na emailové adresy na začiatku mesiaca júl 2022.