Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

KONTAKT

 

Adresa farského úradu:

Rímskokatolícka cirkev farnosť Pruské

Pruské 381, 01852, Slovenská republika

 

Telefón:

0910 852 311

E-mail:

pruske@fara.sk

IČO:

31903487

DIČ:

2020609525

Bankové spojenie:

63662327/0900 (Slovenská sporiteľna, a.s.)

IBAN: SK2909000000000063662327

 

PASTORAČNÉ CENTRUM JONATÁN

e-mail: jonatanpruske@gmail.com

telefón - len v pracovné dni v čase od 8.00 do 14.00!!!

0910 852 424