Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Videli ste už kostol zo zemiakov?
Že nie? Veď je to jednoduché! Keď budete kopať zemiaky, pozrite sa na kostol :-)
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20 hod.,
10.15 hod., 17.45 hod.
Dulov 8.00 hod.
Horovce 9.15 hod.

KONTAKT

 

Adresa farského úradu:

Rímskokatolícka cirkev farnosť Pruské

Pruské 381, 01852, Slovenská republika

 

Telefón:

+421 910 852 311

 

E-mail:

pruske@fara.sk

 

IČO:

31903487

 

DIČ:

2020609525

 

Bankové spojenie:

63662327/0900 (Slovenská sporiteľna, a.s.)

IBAN: SK2909000000000063662327