Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ | 13.06.2021 | sv. omša online | 10:15

 

Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

 

Prijmite pozvanie na slávenie 11. cezročnej nedele prostredníctvom nášho online prenosu sv. omše z farského kostola sv. Petra a Pavla. Sv. omša začne o 10:15 hod.

 

Kanál, kde je možné sledovať sv. omšu nájdete po kliknutí na tento odkaz: https://youtu.be/GmUraeg3OAU