Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

13. cezročná - OZNAMY (30.6. 2019)

 

Liturgický kalendár

Utorok

2.7.

Návšteva Panny Márie

sviatok

Streda

3.7.

Sv. Tomáš, apoštol

sviatok

Piatok

5.7.

Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia

slávnosť

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu milodarom v zbierke na dobročinné diela Svätého Otca. Zbierka činila 1.215,57 €.

Dnes poobede pozývame na Farský deň. Program začne od 15.00 na farskom dvore, kde sa budú podávať halušky a guláš. Deti sa môžu tešiť na rôzne atrakcie a súťaže. Celý program bude doprevádzať živá hudba. Počas popoludnia si môžete zakúpiť tričká, čím podporíte rekonštrukciu pastoračného centra.

Pozývame vás na sv. spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca júl:

Bohunice: v pondelok od 16.30 (17.30 sv. omša) 

Krivoklát: v pondelok od 17.00 (17.30 sv. omša)

Horovce: v utorok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Savčina: v utorok od 18.30

Podvažie: v utorok od 18.30

Vršatec: v stredu od 6.00 (6.30 sv. omša)

Pruské: pol hodinu pred sv. omšami a v stredu od 15.30. Vo farskom kostole bude v stredu celodenná adorácia.

Dulov: vo štvrtok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať v tomto týždni: Bohunice v utorok od 8.00, Pruské vo štvrtok od 8.00, Horovce vo štvrtok od 8.00, Dulov vo štvrtok od 10.00.

V piatok (5.7.) je slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omše budú tak ako v nedeľu.

V piatok (5.7.) o 16.15 bude mať prednášku a sláviť sv. omšu na hore Butkov páter Elias Vella. Autobus pôjde o 13.45 z námestia pri kostole  v Pruskom. Netreba sa nahlasovať, stačí prísť k autobusu.

Na 1. sobotu v mesiaci – fatimskú sobotu (6.7.) bude v Pruskom sv. omša aj ráno o 6.30 a po nej mariánska pobožnosť.

Na budúcu nedeľu (7.7.) o 10.15 bude hodová sv. omša v Bohuniciach pri kaplnke. Srdečne ste všetci pozvaní. Sv. omša vo Farskom kostole v Pruskom v nedeľu o 10.15 nebude. Spovedať budeme v Bohuniciach pri kaplnke v sobotu (6.7.) od 19.00 do 20.00.

Nedeľné večerné sv. omše a štvrtkové ranné sv. omše budú bývať počas prázdnin vo františkánskom kostole.

Na budúcu nedeľu (7.7.) bude mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pánboh zaplať.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 4, skupina p. Viery Hlaváčovej. Vďaka za ochotu pomôcť.

Od 1. júla 2019 sa stáva novým farárom Farnosti Pruské vdp. Ján Rusnák a novým kaplánom dp. Jozef Kocifaj. Uvedenie do úradu farára, za účasti ilavského dekana vsdp. Patrika Sojčáka, sa uskutoční v stredu (3.7.) pri sv. omši o 17.30 vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Pruskom.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

17.30

6.30 fr.

7.20  10.15 17.45

6.30

17.45

7.20  

17.45 fr.

Dulov

 

 

 

17.30

8.00

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

9.15

 

9.15

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

10.15

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

6.30