Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

18. cezročná - OZNAMY (04. 08. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok 5. 8. Výročie posviacky hl. mariánskej baziliky v Ríme spomienka
Utorok 6. 8. Premenenie Pána sviatok
Štvrtok 8. 8. Sv. Dominika, kňaza spomienka
Piatok 9. 8. Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy sviatok
Sobota 10. 8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka spomienka

 

Nedeľné večerné sv. omše a štvrtkové ranné sv. omše budú bývať počas prázdnin vo františkánskom kostole

Od nedele 4. augusta si môžu vyzdvihnúť zásielku s darčekom od Žilinskej diecézy tí z vás, ktorí ste sa zapojili do spoločnej pôstnej reflexie v rámci projektu Cesta obnovy života a vzťahov. Prosíme pani Annu Pisarčíkovú z Pruského, Dominiku Mičudovú z Horoviec, Annu Zlatošovú z Bohuníc, Zuzanu Ondrejovú z Horoviec, Máriu Bórovú z Dulova  Gabrielu Trenčanovú z Dulova a tiež pánov Milana Trenčana z Dulova a Tibora Chovanca z Pruského, aby si darček prevzali v sakristii farského kostola po sv. omšiach. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Černý z Borského Mikuláša a Barbora Prekopová z Krivoklátu. Michal Vydrnák z Dubnice nad Váhom a Júlia Korimová z Banskej Štiavnice. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. 

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 9, vedúca p. Zuzana Gužíková. Vďaka za ochotu pomôcť.

Sv. omše

  Po Ut St Št Pi So Ne
Pruské 17.30 6.30 6.30 6.30 fr.

17.30

16.00 sobášna

17.45

7.20

10.15

17.45 fr.

Dulov       17.30     8.00
Horovce   17.30         9.15
Bohunice              
Krivoklát   14.30 pohrebná          
Vršatec              

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok: + Ferdinand, Anna, Katarína 

Utorok: + Pavlína, Mária, Anton

Streda: + Augustín, Mária

Štvrtok: + Ľudovít, Mária

Piatok: + František, Anna, Milan, Ferdinand

Sobota: Poďakovanie za 60 r. života a Božiu pomoc, požehnanie

Nedeľa: 7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel