Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (2.8.2020)

 

Liturgický kalendár

Utorok 4.8.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

spomienka
Streda 5.8.

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

ľub.spomienka

Štvrtok 6.8.

Premenenie Pána

sviatok
Sobota 8.8.

Sv. Dominika, kňaza

spomienka

V dnešnú nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci august, počas ktorej bude zbierka pre potreby farnosti. 

Dnes po sv. omši o 10.15 sa uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí vo farskom kostole.

Porcinkulové odpustky: Dnes 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálach a františkánskych kostoloch úplne odpustky. Potrebné je navštíviť takýto kostol, pomodliť sa Otče náš, a Verím v Boha, byť v stave milosti posväcujúcej (byť vyspovedaný), prijať v tento deň sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva). 

V pondelok 3.8. bude sv. omša v zmenenom čase nie ráno o 6.30, ale večer o 17.30. Po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne: Bohunice v pondelok od 16.30. Krivoklát v pondelok od 17.00. Horovce v utorok od 16.00. Savčina a Podvažie v utorok od 18.30. Vršatec v stredu od 17.00. Dulov vo štvrtok od 16.00. Pruské pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. 

Chorých a nevládnych farníkov, ktorých ste nahlásili prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00.

Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši a Eucharistické požehnanie bude pred začiatkom večernej sv. omše.

V sobotu 8.8. sme pozvaní na “Sobotu Božieho milosrdenstva na hore Butkov”. Info je vo výveske.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Kvasnica z L. Rovní a Simona Dulková z Pruského. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. 

V stredu 5. 8. pozývame deti na stretko v čase 9:30-11:30.

V termíne 24.-26.8. (po-str) sa uskutoční celodenný farský tábor. Voľné sú posledné miesta. Všetky potrebné informácie aj prihlasovací formulár nájdete na farskej stránke. 

Dňa 9.9.2020 sa v našej farnosti uskutoční odber krvi v PCJ. Prosíme darcov, aby pamätali na tento termín pri plánovaní darovania krvi.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 9, p. Zuzana Gužíková. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30 fr.

6.30

17.30

17.45 fr.

7.20

10.15

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole

Pondelok:    + Rudolf, Mária a rodičia

Utorok:         + Ladislav a rodičia

Streda:         + Ladislav

Štvrtok:         + Emil, Pavlína

Piatok:         Ráno: + Ladislav,  Večer: + Marta

Sobota:        Poďakovanie za 50. rokov života

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť