Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (9.8.2020)

 

Liturgický kalendár

Pondelok 10.8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

sviatok
Utorok 11.8.

Sv. Kláry, panny

spomienka

Piatok 14.8.

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

spomienka
Sobota 15.8.

Nanebovzatie Panny Márie - prikázaný sviatok

slávnosť

Zbierka pre potreby farnosti - minulú nedeľu bola: 1580,29 Eur.

V pondelok 10.8. sa po sv. omši o 17.30 (detská) uskutoční stretnutie prvoprijímajúcich detí. Na toto stretnutie pozývame i tých, ktorí sú zodpovední za jednotlivé služby počas prípravy na slávnosť.

V piatok 14.8. pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu o 17.30, po ktorej bude stretko v skupinkách. Prosíme Vás, aby ste nechali voľné prvá dva sektory lavíc pre animátorov s birmovancami. Adorácia bude pred sv. omšou so začiatkom o 16.30.

V sobotu 15.8. máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Po večernej sv. omši o 17.45 (fr.) bude sviečokový sprievod k Matke Božej - Panne Márii na cintorín. Prosíme, aby ste si priniesli sviečky. Pri všetkých sv.omšiach bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si môžete priniesť.

Dňa 16.8. (budúcu nedeľu) bude poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovnú svätú omšu budeme sláviť o 14.00 h na cintoríne v Pruskom. Svätá omša o 10.15 h nebude.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Dominik Burian z L. Rovní a Jana Hudecová. z Pruského. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. 

Augustový detský tábor má už naplnenú kapacitu. Prosíme, aby ste sa už neprihlasovali.

Tento týždeň nebude detské stretko na farskom dvore.

Florbalisti do 12 rokov si môžu prísť zahrať do farskej telocvične v stredu od 18.00-19.00.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 10 Alena Mönnichová, p. Zuzana Gužíková. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30 fr.

17.30

7.20

10.15

15.30 s.

17.45 fr.

7.20

14.00 cintorín

Dulov

 

 

 

17.30

 

8.00

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

9.15

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

 

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

 

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole

Pondelok:         + Ľubomír

Utorok:         Za zdravie a B. pomoc pre rodinu

Streda:         Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Hrehušovú

Štvrtok:         Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Mošatovú

Piatok:         Poďakovanie Pánu Bohu za vypočutie prosby a prosba za deti a rodinu.

Sobota:         7.20 - + Alexander, 10.15. - za farnosť, 17.45 - + Emília, Antónia, Karol, Jozef

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 14.00 - za farnosť