Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. cezročná - OZNAMY (20.1. 2019)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

21.1.

Sv. Agnesa, panna a mučenica

spomienka

Štvrtok

24.1.

Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

spomienka

Piatok

25.1.

Obrátenie Sv. Pavla, apoštola

sviatok

Sobota

26.1.

Sv. Timotej a Títus, biskupi

spomienka

 

Ďakujeme organizátorom farského plesu v Mikušovciach, ďalej všetkým darcom tomboly a samozrejme všetkým účastníkom plesu a tiež štedrému darcovi na plese, ktorý venoval na opravu strechy kostola v Dulove sumu 500 €. Nech dobrotivý Boh naplní Vaše srdcia plesajúcou radosťou.

Všetci koledníci Dobrej noviny si môžu prísť zobrať po sv. omši do sakristie malý darček. 

V dňoch 18.-25. januára v Cirkvi slávime Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok na tému: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať” (Dt 16, 18-20).

V pondelok (21.1.) o 18.00 (po sv. omši) sa uskutoční stretnutie Modlitieb matiek v klubovni pastorač. centra.

Pozývame všetkých miništrantov i tých, ktorí by chceli miništrovať, na miništrantské stretnutia, ktoré sa uskutočnia počas nasledujúceho týždňa (21.-24.1.) po večerných sv. omšiach. V pondelok v Krivokláte a v Pruskom, v utorok v Horovciach, v stredu na Vršatci a vo štvrtok v Dulove.

Prosíme chlapov, aby vo štvrtok (24.1.) o 16.00 pomohli vyniesť vianočný strom a betlehem z farského kostola a tiež ženy a dievčatá, aby pomohli pri upratovaní. Vopred vďaka za ochotu a službu.

V piatok (25.1.) o 17.30 Vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou, pri ktorej budeme v rámci záveru Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov prosiť za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi. Po adorácii sa uskutoční ružencový pochod Slovenského dohovoru za rodinu. V modlitbe a svojím postojom príďte podporiť tradičnú rodinu, ktorá čelí útokom z mnohých strán.

V pondelok (28.1.) sa naša farnosť zapojí do celoročnej štafetovej adorácie rodín za rodiny Slovensko 2019. Vo farskom kostole je už zabezpečená adorácia na každú hodinu od 8.00 do 20.00. Povzbudzujeme zapojiť sa aj ďalšie rodiny. Informácia o zapojení našej farnosti, i konkrétnych rodín, bude odvysielaná aj na rádiu Lumen.

2% zo svojich daní môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú v sakristii, príp. si ich môžete stiahnuť z farskej internetovej stránky. Kto v roku 2018 odpracoval 40 hodín v dobrovoľníckej službe, môže darovať 3 %. K vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie od organizácie, kde bola nezištná služba v roku 2018, v rozsahu najmenej 40 hodín, vykonávaná. Kto sa na dobrovoľníckej službe podieľal v našej farnosti, potvrdenie si môže vyzdvihnúť v sakristii. Upozorňujeme, že údaje do vyhlásenia je nutné vypisovať veľkým paličkovým písmom.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 13, skupina p. Márie Mojtovej z Bohuníc. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30