Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Katechétka sa pýta, čo je to zázrak. Ferko vykríkne:
Keď nám poviete, že zajtra nemusíme ísť do školy.
Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

25. marec - deň počatého dieťaťa

Dnes v Cirkvi slávime Zvestovanie Pána, a tiež si pripomíname Deň počatého dieťaťa. Presne o 9 mesiacov budeme sláviť Vianoce - sviatky Narodenia Pána. Nech nás dnes sprevádza láska k životu, ktorého hodnotu, krásu, ale i krehkosť môžeme v tieto dni zákúsiť jedinečným spôsobom. Požehnaný čas všetkým!

https://www.25marec.sk