Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

25. marec - deň počatého dieťaťa

Dnes v Cirkvi slávime Zvestovanie Pána, a tiež si pripomíname Deň počatého dieťaťa. Presne o 9 mesiacov budeme sláviť Vianoce - sviatky Narodenia Pána. Nech nás dnes sprevádza láska k životu, ktorého hodnotu, krásu, ale i krehkosť môžeme v tieto dni zákúsiť jedinečným spôsobom. Požehnaný čas všetkým!

https://www.25marec.sk