Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

25. marec - deň počatého dieťaťa

Dnes v Cirkvi slávime Zvestovanie Pána, a tiež si pripomíname Deň počatého dieťaťa. Presne o 9 mesiacov budeme sláviť Vianoce - sviatky Narodenia Pána. Nech nás dnes sprevádza láska k životu, ktorého hodnotu, krásu, ale i krehkosť môžeme v tieto dni zákúsiť jedinečným spôsobom. Požehnaný čas všetkým!

https://www.25marec.sk