Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

28. cezročná - OZNAMY (13. 10. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok 15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

spomienka
Štvrtok 17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

spomienka
Piatok 18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu

sviatok

 

Zbierka na seminár  bola 1582, 32 Eur, októbrová prvonedeľná zbierka na potreby farnosti bola 1759, 09 Eur. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

Dňa 15. 10. o 17.00  h. sa uskutoční výstava výtvarníka Dominika Mončeka  s názvom dotyky duše v Diecéznom centre v Žiline. Bližie info nájdete vo výveske. 

Pozývame deti, mladých a všetkých farníkov zapojiť sa do celosvetovej modlitbovej aktivity: Milión deti sa modlí ruženec, v piatok (18.10.) o 17.00 hod vo Farskom kostole v Pruskom. Deti si môžu priniesť vlastnoručne vyrobene ružence, ktoré pred modlitbou požehname.

Tento týždeň Vás prosíme o darovanie plodov záhrad na výzdobu kostola a taktiež o zbierku potravín pre kňazský seminár v Nitre. Priniesť ich môžte do bočnej kaplnky kostola (tam, kde spovedáme). 

Pripomíname birmovancom, že posledná možnosť odovzdať záväzné prihlášky na prípravu k sviatosti birmovania bude do piatku 18. 10. 2019 po sv. omšiach v sakristií kostolov. 

Prosíme Vás, aby ste nezamykali bicykle o kontajner na farskom dvore. Tento týždeň do znemožnilo vývoz odpadu.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav Mišovec z Pruského a Dominika Beňová z Lednických Rovní. Jozef Podoba z Trenčianskej Teplej a Veronika Lehotská z Pruského. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 4, vedúca p. Viera Hlaváčová. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

  Po Ut St Št Pi So Ne
Pruské

17.30

6.30 6.30

6.30

17.30

14.00 s

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov       17.30     8.00
Horovce   17.30         9.15
Bohunice              
Krivoklát 16.00            
Vršatec     17.30        

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:    + Matej, Mária, Jozef, Anna

Utorok:         + Pavol, Alžbeta a ich rodičia

Streda:         + z rodiny Trenčanovej

Štvrtok:         + z rodiny Kováčovej

Piatok:         + Miloslav

Sobota:         + z rodiny Ilončiakovej

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel