Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

3. adventná - OZNAMY (16.12. 2018)

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Zbierka a zvonček minulú nedeľu činili spolu 1.596,95 €.

Aj v 3. adventnom týždni pozývame všetky deti, mládež i dospelých na rorátne sv. omše a ďalej prežívať „Advent plný vďačnosti” za všetko, čo nám Boh dáva. Deti, ktoré si privstanú, pred sv. omšou pozývame tiež na modlitbu posv. ruženca. Po sv. omši budú pre školákov prichystané v pastoračnom centre raňajky (okrem soboty).

Dnešnou nedeľou začínajú spoločné sv. spovede pred Vianocami v celom dekanáte. Rozpis je vo výveske i na internetovej stránke. V našej farnosti bude spoločná sv. spoveď vo štvrtok (20.12.) v Pruskom, v Horovciach a v Dulove: doobeda od 10.00 do 11.45 a popoludní od 15.00 do 17.00. Prídu nám pomôcť aj kňazi z ostatných farností dekanátu. Nájdite si čas pre seba a pripravte sa dobrou sv. spoveďou na blížiace sa vianočné sviatky.

Sv. prijímanie z dôvodu zavedenia správnej praxe vysluhovania sv. prijímania, obnovenej II. Vatikánskym koncilom, nebudeme pri hromadnej spovedi rozdávať. Eucharistia sa má podávať v zásade len pri sv. omši – s výnimkou chorých, ktorí prijímajú doma, príp. veriacich, ktorí sa chceli zúčastniť na sv. omši, ale z vážnych dôvodov sa sv. omša vo farnosti v ten deň neslávi, napr. pre neprítomnosť kňaza. Ďalej ide aj o praktické hľadisko, keď kňaz namiesto spovedania rozdáva sv. prijímanie. Prosíme Vás, využite možnosť prijímať Eucharistiu pri sv. omši. Ďakujeme za pochopenie.

Vo štvrtok (20.12.) bude možnosť v našej farnosti zakúpiť si knihy slovenských kresťanských vydavateľstiev – náboženskú literatúru (Sv. písmo, katechizmus, spevníky...), kalendáre, devocionálie a iné. Knihy sa budú predávať doobeda od 7.00 do 12.00 a poobede od 14.00 do 17.00 v „stretkárni” – miestnosti vedľa garáží pastoračného centra. Ak nemáte vianočný darček pre svojich blízkych, využite túto možnosť. 

V sobotu (22.12.) o 16.00 pozývame do farského dvora v Pruskom na „Živý betlehem”. Pri príchode bude súpis ľudu  – nezabudnite sa zapísať na pripravené plagáty. Deti, príďte oblečené ako pastieri, králi, anjeli alebo v krojoch. Bude vás čakať vianočný punč a mastný chleba s cibuľou. Ak by mal niekto nejaké zvieratká do Živého Betlehema nech sa prihlási v sakristii.

Po úspešných púťach vo Svätej zemi, organizuje P. Martin Štefanec – rodák z Tuchyne, v apríli 2019 Púť do Svätej zeme pre misijných priateľov a čitateľov Hlasov. Viac informácií nájdete vo výveske a na internetovej stránke.

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční 3. Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli v sobotu pri veľkom upratovaní kostolov pred Vianocami. Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farského kostola farníci zo skupiny č. 8, vedúca p. Helena Pecuchová.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.15