Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA | 18.04.2021 | sv. omša online | 10:15

 

"Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“ (Lk 24, 48)

Pozývame Vás do farského kostola sv. Petra a Pavla, aby sme spoločne slávili sv. omšu z 3. veľkonočnej nedele prostredníctvom online prenosu. 

Veľká vďaka patrí Vám, ktorí nás neustále podporujete svojimi modlitbami, našim technikom za ich každodennú, neustálu a neúnavnú službu prinášať Vám sv. omšu prostredníctvom internetu do Vašich domácností. Deo Gratias!

Link, kde je možné sledovať dnešnú sv. omšu nájdete tu: https://youtu.be/yD3nRfSOwiQ