Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

30. cezročná - OZNAMY (25. 10. 2015)

Dnes (v nedeľu) bude modlitba svätého ruženca o 14.00 hodine vo františkánskom kostole, kde si môžete pozrieť výzdobu z ovocia a zeleniny do 20.00 hodiny večer (aj teraz po svätej omši). Ďakujeme všetkým, ktorí vytvorili naozaj krásne umelecké diela.

V stredu našu farnosť navštívi otec biskup Tomáš v rámci kánonickej vizitácie farnosti. Program začne o 8.30 hodine na fare spoločnou modlitbou kňazov a biskupa. Dopoludnia navštívi pán biskup Centrum sociálnych služieb vo františkánskom kláštore, ďalej firmu EKONPART, ktorá vedie účtovníctvo farnosti, základnú školu a bude mať obed so starostami jednotlivých obcí našej farnosti. Popoludní navštívi kostoly, a to nasledovne: 14.00 – kostol v Dulove, 14.30 – kostol v Horovciach, 15.00 – kostol v Tuchyni, 15.30 – kostol v Mikušovciach. Pozývame vás, aby ste v týchto časoch prišli na krátku modlitbu a stretnutie.

O 16.00 bude na fare stretnutie s ekonomickou, pastoračnou radou a spevokolom GEN 80.

O 17.30 bude sv. omša, na ktorú vás všetkých pozývame. O 16.30 hodine pôjde aj autobus z Mikušoviec, ako chodieva v piatok. Po svätej omši bude diskusia s biskupom, na ktorú si môžete pripraviť otázky zo života viery a našej farnosti. Následne bude pred kostolom malé agapé. :-)

Návšteva biskupa Tomáša je treťou časťou vizitácie, pred ňou prebehla ekonomická vizitácia a vizitácia kancelárie a kostolov našej farnosti.

V piatok po svätej omši bude adorácia spojená so spevom chvál a modlitbou za rodiny. Autobus pôjde vo zvyčajnom čase.

Budúcu nedeľu slávime sviatok Všetkých svätých.

V nedeľu 1. novembra popoludní a v pondelok 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci návštevou kostola a modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín (alebo kryptu) raz denne od 1. do 8. novembra.

V oboch prípadoch je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom, v ten deň prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Svätá spoveď bude stačiť počas týždňa prvého piatku, ale ak by niekto chcel, tak aj počas nasledujúceho týždňa budeme spovedať pred svätými omšami. Vo farnosti máme 9 cintorínov a 2 krypty. Na budúcu nedeľu vyhlásime čas pobožností, kedy sa budeme spoločne modliť na cintorínoch.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

17.3o

6.3o

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.30

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.0o