Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

30. cezročná - OZNAMY (28.10. 2018)

 

Ďakujeme všetkým, ktorí počas týždňa prispeli do potravinovej zbierky pre kňazský seminár a pastoračné centrum.

Na budúcu nedeľu (4.11.) bude po sv. omšiach mesačná ofera pre potreby farnosti. Za každý váš milodar úprimné Pánboh zaplať!

Naša farnosť sa zapojí do kampane „Sviečka za nenarodené deti“, ktorú si môžete zakúpiť dnes po sv. omšiach pri východoch kostola za dobrovoľný príspevok 1 €. Výťažok z predaja bude odoslaný na podporu aktivít Fóra života.

Stretnutie ohľadom Jasličkovej pobožnosti v Pruskom bude dnes po sv. omši o 10.15 v bočnej kaplnke. Kto by sa chcel zapojiť do prípravy v Horovciach a v Dulove, nech sa tam prihlási v sakristii.

V stredu (31.10.) o 17.00 pozývame deti, mladých a všetkých, ktorí radi spievajú, do klubovne na prvé stretnutie nácviku vianočných piesní. Nácvik povedú mladí našej farnosti. S piesňami vystúpia počas „Živého betlehema” a pri jasličkovej pobožnosti.

Vo štvrtok (1.11.) je cirkevne prikázaný sviatok – slávnosť Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu. V tento deň budú aj pobožnosti na cintorínoch nasledovne: Horovce + Dulov a Krivoklát o 14.00; Savčina a Bohunice o 14.30; Podvažie o 15.00; Vršatec o 15.30; Pruské o 16.00. Krypty vo františkánskom i farskom kostole budú otvorené na modlitby za zomrelých 1. a 2. novembra od 8.00 do 20.00.

V piatok (2.11.) máme Spomienku na všetkých verných zosnulých. Sv. omše budú v Pruskom ráno o 6.30 a večer 19.30, v Horovciach 17.30, v Dulove 18.30.

Prosíme Vás, aby ste pamätali na možnosť získania úplných odpustkov v prospech zosnulých a využili tieto dve možnosti:

  1. Návšteva kostola alebo kaplnky spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra.
  2. Návšteva cintorína (alebo krypty) spojená s modlitbou za zosnulých. Tieto odpustky možno získať raz denne v čase od 1. do 8. novembra.

Okrem týchto odpustkových úkonov sa vyžaduje: svätá spoveď (krátko pred tým, alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky. Vo všeobecnosti však treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu a to aj k všednému.

Pozývame vás na sv. spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca november podľa nasledovného poriadku:

Bohunice: v pondelok od 16.30 (17.30 sv. omša) 

Krivoklát: v pondelok od 17.00 (17.30 sv. omša)

Horovce: v utorok od 15.00 (17.30 sv. omša)

Dulov: v utorok od 15.00 (17.30 sv. omša)

Savčina: v utorok od 18.30

Podvažie: v utorok od 18.30

Vršatec: v stredu od 6.00 (6.30 sv. omša)

Pruské: pol hodinu pred sv. omšami a v stredu už od 14.00.

Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať až v prvopiatkovom týždni mesiaca december.

Na 1. sobotu v mesiaci – fatimskú sobotu (3.11.) bude v Pruskom sv. omša aj ráno o 6.30 a po nej mariánska pobožnosť.

Povzbudzujeme Vás zapojiť sa do apoštolátu Združenia Zázračnej medaily a prijať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojho príbytku. Kaplnky príde požehnať p. Jozef Garaj, CM na budúcu nedeľu (4.11.) pri sv. omši o 10.15 v Pruskom.

V novembri pripravujeme Kurz pre rodičov tínedžerov. Na kurz sa treba prihlásiť u Ivky Šatkovej. Kontakt a viac informácií nájdete na plagáte a na farskej webovej stránke.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

6.30

6.30

17.30

7.20  10.15 17.45

6.30

19.30

6.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

17.30

 

8.00

18.30

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

9.15

17.30

 

9.15

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

13.00p

6.30