Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

34. cezročná - OZNAMY (24. 11. 2019)

Liturgický kalendár

 

Pondelok 25.11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

ľub.spomienka

Sobota

30. 11.

Sv. Ondreja, apoštola

sviatok

 

 

Vo všetkých farských kostoloch sa dnes koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. (modlitba je v JKS, po litániách o Najsv. Srdci Ježišovom). Povzbudzujeme všetkých, aby si obnovili svoje zasvätenie.

V piatok pozývame všetkých birmovancov i všetkých vás na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční večer chvál. Adorácia po sv. omši z tohto dôvodu tento piatok nebude.

Aj tento rok sa v pastoračnom centre uskutoční tradičné pečenie vianočných oblátok pre všetky rodiny našej farnosti. Pokračovali by sme od pondelka 25. novembra. Dobrovoľníci, sa môžu zapojiť v pracovných dňoch od 8.00 ráno do 20.00 večer. Už vopred veľká vďaka za Vašu ochotu a službu.

Pred sv. omšami v sobotu a v nedeľu si môžete priniesť adventné vence, ktoré budeme požehnávať.

Od pondelka 2. 12. (budúci týždeň!!!) budeme zapisovať úmysly sv. omší po sv. omšiach v sakristii. 

V nedeľu 8. 12. o 15.00 pozývame deti s rodičmi na Mikulášske tvorivé dielne do Pastoračného centra Jonatán. Ďalšie informácie a program upresníme budúci týždeň.

Našim miništrantom ponúkame Duchovnú obnovu pre miništrantov 15+, ktorú pripravili predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Bližšie informácie nájdete vo výveske.

„Kapela Boží Šramot, zbor Gospel Family a opäť výnimočný tajný hosť, Vás pozývajú na tradičné Trojkráľové koncerty, ktoré sa budú konať v dňoch 11., 12., 17., 18. a 19. januára 2020, vždy o 18:00 hod. Z dôvodu nevyhovujúcej statiky tradičného miesta konania sa koncerty presúvajú do Kultúrneho domu v Dubnici nad Váhom. Lístky sa začnú predávať v pondelok - 25.novembra 2019 o 14:00 hod. na predajných miestach v Dubnici nad Váhom ako aj webe: kultura.dubnica.eu. Viac info na výveske.“

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Kvasnica z Ilavy a Oľga Šťastná z Ilavy. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 10, vedúca pani Alena Mönnichová. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

 

17.30

 

6.30

 

6.30

 

6.30

 

17.30

 

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

14.30 p

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:    + Mária

Utorok:         + Mária a Lukáš

Streda:         + Anton a Emília

Štvrtok:         + Ferdinand, Katarína a Štefan

Piatok:         Poďakovanie za 50. rokov manželstva a B. pomoc do ďalších rokov

Sobota:         + Emília a Karol

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel