Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

4. ADVENTNÁ NEDEĽA - OZNAMY (22. 12. 2019)

 

Liturgický kalendár

Streda

25.12.

Narodenie Pána

slávnosť

Štvrtok

26.12.

Sv. Štefan, prvý mučeník

sviatok

Piatok

27.12.

Sv. Ján, apoštol a evanjelista

sviatok

Sobota

28.12.

Sv. Neviniatka, mučeníci

sviatok

Nedeľa

29.12.

Nedeľa Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

sviatok

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri rôznych službách počas celého Adventného obdobia: tým, ktorí piekli a roznášali vianočné oblátky; tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s rannými sv.omšami, raňajkami pre deti v pastoračnom centre; tým, ktorí pomohli pri veľkom upratovaní, spoločnej sv. spovedi, Živom betleheme; i všetkým bohuznámym darcom. Nech Vaše srdcia naplní radosť a Božie požehnanie.

V pondelok pozývame všetky deti, mládež i dospelých na sv. omšu pri sviečkach. Raňajky v PC už v tomto týždni nebudú. 

V pondelok o 16.00 budeme zdobiť vianočný strom vo farskom kostole. Prosíme o Vašu pomoc aj v tejto službe.

Prosíme všetkých účinkujúcich v jasličkovej pobožnosti v Pruskom, aby prišli na nácvik, ktorý bude v nedeľu (22.12.) po sv. omši o 10.15 hod. vo farskom kostole a v pondelok (23.12.) o 17.00 tiež vo farskom kostole.

Betlehemské svetlo si môžete prísť zobrať do kostola na Štedrý deň. Skauti ho prinesú na rannú sv. omšu o 6.30.

Povzbudzujeme Vás, aby ste na polnočné sv. omše prišli v krojoch!

V utorok (25.12.) je slávnosť a prikázaný sviatok Narodenia Pána. Sv. omše budú aj v Krivokláte a na Vršatci. Po sv. omšiach bude vianočná ofera. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Na Božie narodenie a na sv. Štefana bude farský kostol otvorený do 20.00. Príďte sa spolu s deťmi pokloniť novonarodenému Spasiteľovi.

Na Božie narodenie deti pozývajú na jasličkové slávnosti. V Dulove o 14.00, v Pruskom 15.00 a v Horovciach o 16.00.

Počas vianočných sviatkov organizuje hnutie eRko koledovanie „Dobrá novina“ na pomoc chudobným krajinám. Naši koledníci vás radi navštívia a potešia spevom a peknými vinšmi v stredu (26.12.). Prihlásiť sa ešte môžete po sv. omšiach v sakristii.

Na budúcu nedeľu Sv. rodiny (29.12.) pri sv. omšiach požehnáme rodiny, manželstvá a budúce mamičky.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 13, vedúca Mária Mojtová (Bohunice). Vďaka za ochotu pomôcť!

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

 

6.30

24.00

7.20  10.15 17.45

7.20  10.15 17.45

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

24.00

8.00

8.00

 

 

8.00

Horovce

 

24.00

9.15

9.15

 

 

9.15

Krivoklát

 

 

10.00

10.00

 

 

 

Vršatec

 

 

10.30

10.30

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:    + František, Irena

Utorok:         + Vojtech, Rozália a ich deti, polnočná: na úmysel

Streda:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel

Štvrtok:     7.20 + Ondrej a František, 10.15 - za ružu zvestova. P. Márie, 17.45 +  Ferdinand

Piatok:         + Tobiáš, Terézia a ich deti

Sobota:         + Emil, Jozef, Emília

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel