Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

4. pôstna - OZNAMY (31.3. 2019)

 

Dnes sa po sv. omšiach koná mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Dnes sa zapojíme do charitatívnej akcie „Podeľme sa!”. Po sv. omši o 10.15 v Pruskom budeme pred kostolom podávať pôstnu polievku.

Dnes poobede o 14.00 pozývame do kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty, ktorú si pripravia deti. Na budúcu nedeľu (7.4.) si ju pripravia muži.

Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa o 15.00 modlíme vo Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva.

Pozývame vás na sv. spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca apríl:

Bohunice: v pondelok od 16.30 (17.30 sv. omša) 

Krivoklát: v pondelok od 17.00 (17.30 sv. omša)

Horovce: v utorok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Savčina: v utorok od 18.30

Podvažie: v utorok od 18.30

Vršatec: v stredu od 17.00 (17.30 sv. omša)

Dulov: vo štvrtok od 16.00 (17.30 sv. omša)

Pruské: pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Žiakov a študentov v piatok od 12.30 do 13.30. Vo farskom kostole bude v piatok celodenná adorácia. Pobožnosť Krížovej cesty v piatok nebude.

Chorých a nevládnych farníkov k Veľkej noci budeme spovedať v tomto týždni takto: Bohunice v pondelok od 8.00, Pruské vo štvrtok od 8.00, Horovce vo štvrtok od 8.00, Dulov vo štvrtok od 10.00. Prosíme, aby ste nám po sv. omši nahlásili mená a adresy aj tých, ku ktorým pravidelne nechodievame, ale chcú sa k Veľkej noci vyspovedať a prijať Eucharistiu.

Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude vo štvrtok (11.4.).

Katechetický pondelok kvôli prvopiatkovému týždňu nebude.

Na 1. sobotu v mesiaci – fatimskú sobotu (6.4.) bude v Pruskom sv. omša aj ráno o 6.30 a po nej bude nasledovať mariánska pobožnosť.

2% zo svojich daní (3% u dobrovoľníkov) môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú vzadu na stolíku a pre dobrovoľníkov v sakristii.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 9, skupina p. Zuzany Gužíkovej. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30