Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

7. cezročná - OZNAMY (19. 2. 2017)

Budúci piatok máme 4. ALFA večer pre birmovancov. Určite už máte vybrané nové meno - birmovné meno. Vyhľadajte a pripravte si krátky životopis o tomto svätom, ktorého ste si vybrali za patróna. Na piatkové stretnutie prineste každý napísaných zopár viet.

V piatok večer o 17.30 hodine bude celofarská svätá omša s adoráciou. O 16.30 pôjde autobus z Mikušoviec.

Farská charita Pruské organizuje v sobotu 25. februára fašiangovú BURZU bez peňazí. Zber darovaných vecí bude v piatok (24.2.) v pastoračnom centre od 9.00 do 17.00 hodiny. Burza vecí, kedy si môžete prísť niečo vybrať, je sobota 25.2. tiež v pastoračnom centre od 9.00 do 14.00 hodiny.

V utorok (21.2.) o 17.00 hodine pozývame do pastoračného centra na prednášku o prirodzenom plánovaní rodičovstva s manželmi Predačovcami z Ligy Pár páru.

V sobotu (25.2.) pozývame miništrantov zahrať si futbal do Športovej haly v Bolešove. Autobus pôjde o 9.30 z Mikušoviec cez Tuchyňu, Horovce, Dulov a Pruské.

Pozývame vás k spolupráci na vytvorení malých spoločenstiev (stretiek) v duchu výzvy Ježiša: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12) Spoločenstvá sa budú stretávať v pôstnom období po domoch každý týždeň a potom po pôstnom období podľa dohody. Modlime sa, aby Pán vzbudil vedúcich takýchto skupín, ktorí budú mať dôležitú úlohu. Stretnutie všetkých vedúcich takýchto skupín bude vo štvrtok 23. februára o 19.00 hodine na fare. Ak len trošku cítite, že by ste mohli prijať takúto službu, určite príďte.

Budúcu nedeľu 26. februára o 14.00 hodne vás srdečne pozývame do farského kostola v Pruskom na folkový koncert pesničkára Mira Jila. Koncert je venovaný všetkým generáciám, starším aj mladším a rodinám s deťmi. Pesničkára charakterizuje: autentickosť, melodickosť, humor, korenie pre srdce aj pre dušu. Koncertný program bude popretkávaný osobným svedectvom a skúsenosťami práce s deťmi s poruchami správania a ich rodinami, a tak isto skúsenosťou strácania aj nachádzania cesty k nášmu Otcovi ...

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

 

17.3o

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

DUlov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.3o

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.00

vršatec

6.3o