Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

7. Nedeľa v CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (23. 2. 2020)

 

Liturgický kalendár

Streda 26. 2.

Popolcová streda

 

Dnes je zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci marec.

Dnes pozývame deti i rodičov do Pastoračného centra Jonatán, kde sa uskutoční karneval s témou “Stvorenie sveta”, ale deti môžu prísť v akejkoľvek maske, veď Pán Boh stvoril všetko… Karneval začne o 15.00. Čakajú nás súťaže, hry, tanec, občerstvenie, malá odmena pre každú masku.

Popolcovou stredou (26. 2.) začíname pôstne obdobie. Sv. omše spojené s obradom značenia popolom budú v Pruskom o 6.30 a 17.30, v Horovciach o 16.00 a v Dulove o 17.30. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Nezabudnime, že v tento deň je pôst od jedla a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia.

Od Popolcovej stredy večer (26. 2.) do soboty večera (29. 2.) bude vo Farskom kostole v Pruskom Trojdňová adorácia – 3x24 hodín, ktorá vyvrcholí v sobotu po večernej sv. omši Taizé modlitbami

Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa budeme o 15.00 modliť vo Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva. Na jednotlivé hodiny trojdňovej adorácie a predmodlievanie korunky sa môžete zapísať na pripravené hárky vzadu na stolíku.

V piatky o 16.45 a v nedele o 14.00 pozývame do Farského kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty. V piatky si ju budú pripravovať miništranti s kňazom a v nedele budú bývať „stavovské” Krížové cesty, ktoré budú viesť veriaci z jednotlivých skupín. Na budúcu nedeľu (1. 3.) si ju pripravia seniori. Tento piatok kvôli adorácii ešte krížová cesta nebude.

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční krížová cesta, v ktorej budú zapojení birmovanci. Prosíme Vás, aby ste uvolnili prvé dva sektory lavíc pre birmovancov s animátormi.

Pozývame deti a mladých zapojiť sa do pôstnej aktivity, ktorá potrvá celé pôstne obdobie. Deti si môžu prísť zobrať po sv.omši kalendáriky, do ktorých si budú môcť počas jednotlivých týždňov značiť konkrétne činnosti (biela farba – účasť na sv. omši v týždni, modlitba; zelená farba – dobrý skutok, pomoc blížnemu; fialová farba – pôst/zrieknutie sa sladkostí, TV, mobilu, hier na PC,...). V nedeľu pred sv. omšami budú môcť vložiť svoj počet farebných guličiek do kríža pred ambónou, ako symbol ochoty nasledovať Pána Ježiša.

Od budúceho pondelka (2. 3.) si budete môcť zapísať úmysly sv. omší. Zapisovať budeme v sakristii po sv. omšiach. Prosíme Vás, aby ste si zapísali max. 2 úmysly. Ďakujeme za porozumenie.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 7, vedúca p. Štefánia Poláčková. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Dulov

 

 

17.30

 

 

 

8.00

Horovce

 

 

16.00

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

17.30

 

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:    + Karol, Jozef, Mária

Utorok:         + Ondrej, Mária, Jozef, Žofia

Streda:         ráno: + Pavol a rodičia,  večer: + Vladimír, Jozef a starí rodičia

Štvrtok:         + Vladimír, Jaroslav, starí rodičia

Piatok:         + rodičia Jozef a Anna    

Sobota:         Za zdravie a B. požehnanie pre Zuzanu, Ľuboša s rodinami

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel