Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Lekár vyšetruje pacienta a nakoniec konštatuje: "Musíte sa dať operovať!" -"To nie, pán doktor, radšej zomriem." - "No, dobre, môžeme to oboje skombinovať."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Adorácia rodín za rodiny

V pondelok 28. januára 2019 sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej adorácie rodín za rodiny. Každý deň bude v inej farnosti Slovenska v čase od 8.00 do 20.00. Pretože ide o pracovný deň, prosíme tých, ktorí majú dopoludnia, resp. celý deň voľný, aby si rezervovali dopoludňajší čas a popoludňajšie časy po 15.00 prenechali rodinám, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu dopoludnia. Povzbudzujeme k adorácii celé rodiny i jednotlivcov. Rodina, ktorá sa zapíše na prihlasovacom hárku, umiestnenom vo farskom kostole v Pruskom pod chorusom, v prvom stĺpci ako 1. rodina, berie na seba záväzok povinnej účasti, aby eucharistický Ježiš nezostal v chráme osamotený. Pokiaľ sa táto rodina nemôže zúčastniť, nech zabezpečí v danom čase za seba náhradu. Ostatné rodiny sa môžu zapisovať na ďalšie miesta. Kontaktnou osobou je Peter Mojto. Svojou účasťou vyjadrime vzťah ku Kristovi – Spasiteľovi a prosme za naše rodiny.