Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Adventná aktivita - Jesseho strom

Advent v rodinách

Milé rodiny, milé deti

prinášame vám inšpiráciu, ako môžete prežiť Advent a pripraviť sa tak na slávenie vianočných sviatkov. Jesseho strom je fascinujúci spôsob pripomínania si dejín spásy. Je to spôsob, akým rodina – domáca cirkev – slávi tajomstvo Pána prechádzajúceho dejinami až po vrcholný moment Vtelenia. Ukazuje na to, čo je dôležité – Kristus.

Pozývame deti, aby si v sobotu a v nedeľu po sv. omšiach prišli zobrať symboly a zoznam čítaní na adventné obdobie. Doma si môžete spolu vytvoriť veľký strom - nakreslený, namaľovaný, strom z látky, živý stromček či vetvičky vo váze. Na tento strom budete počas adventu pridávať jednotlivé symboly (na každý deň je určený konkrétny symbol, nájdete to v zozname čítaní), ktoré si deti vyfarbia. Symboly si viete vyrobiť aj doma podľa predlohy, ktorá je nižšie. Čítanie zo Sv. písma môžete čítať pri adventom venci a ukončiť vlastnou modlitbou, ďakovaním.

Zoznam čítaní:

https://zastolom.sk/.../2017/11/vyzva-zoznam-citani.pdf

Potešíme sa každej fotke vášho prežívania adventného času! Prajeme požehnané chvíle v rodinách!

Na stiahnutie:

https://drive.google.com/drive/folders/1XCk0y1NM-ZfpULL03_XnMOws5diEoUya?usp=sharing