Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

BIBLICKÉ KATECHÉZY NA ADVENT 2022 PRE DETI

 

Diecézny katechetický úrad pripravil na tohtoročný advent 2022 biblické katechézy pre deti. Adventným obdobím pritom budú sprevádzať deti "4 skúsení sprievodcovia": najskôr to bude proroci Izaiáš a Ján Krstiteľ, potom pribudnú rodičia Mária a Jozef. Aj Vy spolu s Vašimi deťmi sa môžete pridať. 

Stiahnite si a vytlačte plagát Advent 2022 (formát A3 alebo A4). Plagát si môžete vyzdvihnúť aj vo Vašom kostole. Na plagáte deti nájdu štyri nedeľné obrázky, tajničku a odkazy na evanjeliá jednotlivých adventných dní.

  • Rodičia, čítajte s deťmi (najlepšie každý deň) evanjelium.
  • Každú nedeľu nájdete na farskej stránke alebo na stránke www.dkuza.sk katechézu, v ktorej nás niektorý zo sprievodcov viac priblíži ku tajomstvu Narodenia Pána a obrázok, ktorý si deti vystrihnú a prilepia na plagát. Súčasťou katechézy je aj kvíz, po zodpovedaní otázok získajú deti chýbajúce slová do tajničky.

Všetky informácie nájdete na tomto linku: https://www.dkuza.sk/2022/11/ADV-01NEA.html

Na prvú adventnú nedeľu sú materiály v prílohe.