Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Duchovná obnova ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAJLY

V sobotu 15. mája 2021 bude mať v Nitre Združenie Zázračnej medaily duchovnú obnovu on line,na ktorú ste srdečne pozvaní. Duchovná obnova začne o 9. hodine prednáškou P. Ondreja Skočíka CM.

Po prestávke bude v kaplnke provinciálneho domu v Nitre adorácia, sv. ruženec a duchovná
obnova vyvrcholí sv. omšou, ktorá začne o 11, 45 hod. Duchovnú obnovu budeme streamovať cez facebookový profil Združenia Zázračnej medaily:

https://www.facebook.com/zdruzeniezazracnejmedaily/