Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Farnosť Pruské ...pre deti... Mikuláš v uliciach

Milé deti, milí rodičia.

Farnosť Pruské Vás pozýva na aktivitu: Svätý Mikuláš v uliciach. Spolu so svojimi pomocníkmi príde do Pruského v nedeľu o 15:00 hod. a postupne prejde ulicami Pruského, Savčinej a tiež Podvažia,  aby priniesol radosť, požehnanie a zopár sladkostí v balíčkoch.

Keďže nie je možné, aby sa všetky deti spoločne s ním stretli, poprosili sme ho, aby Vám balíčky rozniesol a potešil Vás svojou prítomnosťou IBA VONKU, PRED VAŠIMI DOMAMI.

Sv. Mikuláš pôjde v aute a pomocníci budú rozdávať mikulášske balíčky VONKU ČAKAJÚCIM DEŤOM z Pruského, Savčinej a Podvažia vo veku do 14 rokov,  ktoré bývajú v Pruskom. Rodičia, nemajte strach, príde iba sv. Mikuláš s pomocníkmi, bez anjelov a čertov.  

TRASA, PO KTOREJ PÔJDE SV. MIKULÁŠ

15:00 hod. – odchod z fary, smer Brodky a následne horný koniec (deti z bytoviek 291 a 292,  deti z domov nad Kultúrnym domom, ulici na Štepnici a novej výstavby na hornom konci poprosíme čakať pri hlavnej ceste a ulici.

15:30 hod. – Ulica pri Základnej škole (bytovky 390 a 391), deti z domov v ulici pod Centrom sociálnej starostlivosti (čísla domov 469 až 476) prosíme čakať pri hlavnej ceste. Ďalej dolný koniec (od futbalového ihriska smer Ilava). Ulica od čísla 501 smer bytovky pri železničnej stanici.

16:30 hod. – ulica Májová (od predajne MP Motors, smer k pálenici, ďalej rodinné domy od čísla 46 až po bytovku č.31 k Obecnému úradu.

17:00 hod. – od Obecného úradu po hlavnej ceste smerom na „Výčapy“ (deti z bytovky 249 nech sa zhromaždia pri chodníku alebo na parkovisku pred bytovkou), domy číslo 85 až 77. Potom bytovky číslo 89, 90 a 91, bytovka 160, ďalej bytovky 86, 87 a 88, 92 a 93. Následne bytovky č.158 a 159.

18.00 hod. – hlavná cesta od družstva do ulice Pri rybníku, ulica Pod hájom a návrat po hlavnej ceste na faru.

18.30 hod. – Savčina – príchod od Tuchyne cez celú Savčinu, návrat okolo  kaplnky, smer Podvažie.

19.00 hod. – Podvažie – príchod od Savčinej, novostavby pri hlavnej ceste, cesta cez Podvažie, okolo potoka smer novostavby na Záhumní a návrat na faru.

Časy sú orientačné, preto Vás prosíme, sledujte zo svojich príbytkov, kedy bude auto so sv. Mikulášom prechádzať okolo Vašich domovov, aby ste zbytočne dlho nečakali vonku.

Prosíme o dodržiavanie všetkých epidemiologických opatrení a pokynov a rešpektovať zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb. Rodičov žiadame, aby dohliadli na svoje deti.

Svätý Mikuláš má pripravený dostatočný počet balíkov. V prípade, že ste v karanténe a balíček si nemôžu Vaše deti prevziať, dajte to vedieť, či už priamo pomocníkom, ktorí budú pomáhať rozdávať balíčky, alebo môžete napísať email na adresu: mikulas2020pruske@gmail.com

V priebehu nasledujúceho týždňa budete kontaktovaní a bude Vám doručený balíček pre deti.

Ešte raz prosíme, aby ste sa pri preberaní balíčkov správali zodpovedne, dodržiavali všetky platné epidemiologické nariadenia a rešpektovali pokyny pomocníkov sv. Mikuláša.

Sledujte prosím Facebook farnosti Pruské, ako aj webovú stránku farnosti, v prípade nepriaznivého počasia alebo z technických príčin, či iných mimoriadnych okolností sa program akcie môže ZMENIŤ ALEBO UPRAVIŤ.  Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám požehnaný adventný čas.