Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Hody v Horovciach

V dňoch 15.-16. júna 2019 budeme sláviť v Horovciach hody. V sobotu o 15.00 začne hodový program v areáli Obecného úradu v Horovciach a v nedeľu o 10.00 pozývame na slávnostnú sv. omšu do Kostola Najsv. Trojice v Horovciach, po ktorej bude nasledovať agapé pred kostolom.