Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Hviezdy Neba - súťaž

Začíname novú súťaž s názvom „Hviezdy neba“. V najbližších týždňoch budeme objavovať a spoznávať tých, ktorí si zaslúžia náš obdiv a môžu nám byť príkladom. Úlohou pre deti i rodiny bude vytvoriť vlastnú predstavu neba a postupne, podľa indícií, umiestňovať do Vášho výtvoru mená svätých, ktorí sa za danými indíciami skrývajú. Indície k jednotlivým svätým budeme pridávať postupne. Preto pozorne sledujte stránku farnosti alebo fb stránku, lebo...neviete ani dňa, ani hodiny...:-). Váš výtvor, alebo minimálne mená svätých, nám zašlete na mailovú adresu: pruske@fara.sk až po odhalení všetkých 9 „hviezd“. Menšie deti sa môžu tiež zapojiť do súťaže a posielať nám priebežne svoje obrázky neba 😊. Po skončení súťaže budú vyhodnotení v špeciálnej kategórií. Tešíme sa na všetky výtvory aj správne odpovede.

Obrázok stiahnete TU:

https://drive.google.com/file/d/1v99ajdvdCVBXt7UsH942SDkEVklUO0Br/view?usp=sharing

1. Indícia - Patrónka manželiek, matiek; pri modlitbách za obrátenie detí

Atribúty: závoj vdovy, ruženec

Vďaka jej trpezlivosti a modlitbám sa v roku 370 obrátil manžel a jeho matka na katolícku vieru. Sedemnásť rokov sa modlila za obrátenie svojho syna Augustína. Podarilo sa. V roku 387 ho pokrstil sv. Ambróz.

2. indícia - Patrón humoristov; pri neplodnosti žien, zemetrasení

Atribúty: horiace srdce, ruženec

Prvé vzdelanie získal u dominikánov vo Florencii. Žil veľmi chudobne. Čo mal, predal, peniaze rozdal chudobným, chodil do nemocnice, opatroval chorých. Rozprával ľuďom o Bohu a o kresťanskom živote. Hriešnikov sa usiloval priviesť k pokániu. Bol známy svojou veselosťou. V roku 1551 sa na naliehanie svojho spovedníka dal vysvätiť za kňaza. Ako kňaz už nekázal tak často na uliciach, ale zhromažďoval mužov a chlapcov, s ktorými o všeličom debatoval a spolu chodil aj ošetrovať chorých.

3.indícia: Patrónom pracovníkov v komunikačných technológiách 


Význam mena: Božia sila (hebr.), Boží muž (asýr.) 
Prvýkrát sa spomína v proroctvách Daniela v Starom zákone. Zvestoval Zachariášovi, že sa mu narodí syn Ján, predchodca Ježiša Krista. Zvestoval Panne Márii, že počne z Ducha Svätého a porodí Boha, Syna Najvyššieho a Spasiteľa sveta.

4. indícia: Patrón slovenských horských záchranárov
Kňazské svätenie prijal 1. novembra 1946. Neskôr ho poslali do Ríma, aby si doplnil teologické vzdelanie. Roky, ktoré strávil medzi mladými, mu umožnili poznať do hĺbky nepokoj ich srdca a ako kňaz sa pre nich stal nielen učiteľom, ale aj duchovným sprievodcom a priateľom. V roku 1978 bol zvolený za pápeža a biskupa Ríma. Zaviedol tradíciu zvolávania svetových dní mládeže, ktoré mali pre neho cieľ zvestovať novým generáciám Ježiša Krista a jeho evanjelium a urobiť tak z mladých ľudí protagonistov vlastnej budúcnosti a spolupracovníkov pri vytváraní lepšieho sveta. Zomrel vo Vatikáne v sobotu 2. apríla 2005 na vigíliu Nedele ,,in Albis“, ktorú on sám nazval Nedeľou Božieho milosrdenstva.

 

5. Patrónka Európy, zdravotných sestier, farských sekretárok 
Význam mena: čistá (gr.)
Atribúty: dominikánsky habit, (horiace) srdce, ruženec, stigmy, kríž
Narodila sa ako dvadsiate piate dieťa v rodine farbiara vlny. Už ako šesťročná mala prvé mystické zážitky – videla strážnych anjelov, ktorí chránia ľudí pred zlom. Keď mala šestnásť rokov, stala sa dominikánskou terciárkou. Zomrela ako tridsaťtri ročná. V roku 1430 sa našlo jej telo neporušené.

6. Patrónka chudobných, slepých, kajúcich prostitútok, chorých detí, farmárov, sklenárov, tkáčov, sedlárov, čalúnnikov, krajčírov, elektrikárov, nožiarov, kočišov, školníkov, úradníkov, vrátnikov, tulákov, spisovateľov, notárov, advokátov; pri očných chorobách, slepote, úplavice, bolestiach hrdla, pri infekčných chorobách 

Význam mena: svetlá, žiariaca 
Atribúty: prebodnuté hrdlo, meč, lampa, fakľa, oči na tanieri
V detstve stratila otca a ako mladé dievča zasvätila život Bohu. Bola predvolaná pred súd. Sudca ju presviedčal ako mohol, aby sa vzdala svojej viery. Keď ju chceli odviezť, Lucia sa nemohla pohnúť z miesta, kde sa nachádzala. Tak sa rozhodli ju upáliť, ale tiež im to nevyšlo. Nakoniec ju mučili a sťali mečom. Počas mučenia nabádala prítomných, aby zostali verní náboženstvu Ježiša Krista až do smrti.

 

7. Význam mena: lovkyňa (gr.) alebo prívetivá a mocná pani (nem.) 
Vlastným menom sa volala Agnes Gonxha Bojaxhiu. V Indii sa ako rehoľná sestra venovala všetkým, ktorých, spolu s ďalšími rehoľnými sestrami, našli na uliciach zomierať od hladu alebo od chorôb. Venovali sa starcom, o ktorých sa nemal kto postarať. Takisto svoju pozornosť zameriavali na deti, ktoré boli často vydané na milosť a nemilosť ulice. Dostala Nobelovu cenu mieru. Na Štedrý deň roku 1985 otvorila „Dar lásky“ v New Yorku. Bol to prvý dom pre ľudí chorých na AIDS. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 19. októbra 2003. Za svätú bola vyhlásená pápežom Františkom 4. septembra 2016.

 

8. Význam mena: malej postavy (lat.)
Atribúty: kniha, meč
Patrón teológov, duchovných pastierov, tkáčov, výrobcov stanov, košikárov, lanárov, sedlárov, robotníkov, katolíckej tlače; za dážď a úrodu; proti strachu a úzkosti, pri ušných problémoch, kŕčoch, pri uštipnutí hadom, pri búrke a krúpoch
Rodičia mu dali dve mená, jedno z nich bolo Šavol (Saulus – meno prvého židovského kráľa). Zahorel nenávisťou proti novému učeniu, ktoré hlásal Ježiš Kristus a jeho apoštoli. Bol pri kameňovaní sv. Štefana. Potom si vymohol dovolenie na prenasledovanie kresťanov aj v Damasku. No na ceste do tohto mesta sa mu zjavil sám Ježiš Kristus. Na tri dni z toho oslepol, ale potom sa dal pokrstiť a niekoľko dní nato už ohlasoval v synagógach Ježiša Krista a rozprával o tom, čo sa mu prihodilo. Zvykne sa nazývať „apoštolom národov“, pretože je najväčším misionárom všetkých čias a jeho listy sa čítajú ako Božie slovo na celom svete.

 

9. Význam mena: nositeľka víťazstva 

Atribút: šatka s odtlačkom Kristovej tváre

Podľa tradície je to žena, ktorá podala šatku Pánu Ježišovi, keď niesol svoj kríž na Golgotu. Na šatke zostala odtlačená podoba Kristovej tváre.

 

VYHODNOTENIE!!!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a správne odhalili mená všetkých Svätých.

Spoločenská hra Hrdinovia Biblie poputuje sestrám Lucke a Gabike Backovým a bratrancom Damiánovi Rebrovi a Maxovi Ondrejovi. Kniha Biblia pre deti poteší rodinu Šatkovú.

Výhercom gratulujeme! Prajeme všetkým veľa krásnych a požehnaných letných dní!