Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Informácie, ktorá nám zaslal Obecný úrad Pruské

Dobrý deň, 

              dnes posielame ďalšie informácie od ktorých očakávame, že Vám pomôžu v manažovaní neľahkých situácií a pri ďalšom rozhodovaní.  

 

                Úrad pre verejné obstarávanie: otváranie ponúk a ďalšie informácie 

                V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, Úrad pre verejné obstarávanie informuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí majú v prebiehajúcich verejných obstarávaniach naplánované otváranie ponúk v priestoroch ich budov počas platnosti zákazu alebo obmedzenia návštev o možnostiach nasledovného postupu. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-otvaranie-ponuk-a-dalsie-informacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu 

                Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom. Viac TU https://www.zmos.sk/metodicky-postup-vykonavania-zasahov-v-suvislosti-s-nebezpecenstvo-sirenia-ochorenia-virusov-a-bakterii-koronavirusu-sars-cov-2-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Usmernenie hlavného hygienika číslo 5https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienka-5-aktualizacia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Slovenská pošta prijala ďalšie opatrenia pre prevenciu šírenia koronavírusu 

                Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej zamestnanci na pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta upravuje doručovanie niektorých zásielok v zmysle usmernenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Viac TU https://www.zmos.sk/slovenska-posty-prijala-dalsie-opatrenia-pre-prevenciu-sirenia-koronavirusu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Informácia k organizovaniu pohrebov 

                Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-organizovaniu-pohrebov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Zároveň Vás chcem informovať, že Združenie miest a obcí Slovenska momentálne komunikuje s ústrednými orgánmi štátne správy na tvorbe ďalších usmernení a informácií, ktoré sú dôležité pre zabezpečovanie ďalších úloh vyplývajúcich z poznatkov a aplikačnej praxe.

              S úctou 

 

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. 

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS  

Združenie miest a obcí Slovenska 

Bezručova 9 

811 09 BRATISLAVA

www.zmos.sk

tel.:   02/529 649 65 

mobil: + 421 911 801 222