Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Kanonická vizitácia našej farnosti v stredu 28.10. 2015

V stredu (28.10.2015) našu farnosť navštívi otec biskup Tomáš v rámci kánonickej vizitácie farnosti. Program začne o 8.30 hodine na fare spoločnou modlitbou kňazov a biskupa. Dopoludnia navštívi pán biskup Centrum sociálnych služieb vo františkánskom kláštore, ďalej firmu EKONPART, ktorá vedie účtovníctvo farnosti, základnú školu a bude mať obed so starostami jednotlivých obcí našej farnosti.

Popoludní navštívi kostoly, a to nasledovne: 14.00 – kostol v Dulove, 14.30 – kostol v Horovciach, 15.00 – kostol v Tuchyni, 15.30 – kostol v Mikušovciach. Pozývame vás, aby ste v týchto časoch prišli na krátku modlitbu a stretnutie.

O 16.00 bude na fare stretnutie s ekonomickou, pastoračnou radou a spevokolom GEN 80.

O 17.30 bude sv. omša, na ktorú vás všetkých pozývame. O 16.30 hodine pôjde aj autobus z Mikušoviec, ako chodieva v piatok. Po svätej omši bude diskusia s biskupom, na ktorú si môžete pripraviť otázky zo života viery a našej farnosti. Následne bude pred kostolom malé agapé. :-)

Návšteva biskupa Tomáša je treťou časťou vizitácie, pred ňou prebehla ekonomická vizitácia a vizitácia kancelárie a kostolov našej farnosti.

Kanonická vizitácia obsahuje oboznámenie sa a kontrolu v týchto oblastiach:

  • kňazi

  • pastoračný život

  • katechéza

  • sviatosti a sväteniny

  • liturgické slávenia

  • farská agenda a kancelária

  • majetkové záležitosti, inventár hnuteľný a nehnuteľný

  • účtovníctvo