Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Krst Krista Pána - OZNAMY (13.1. 2019)

 

Liturgický kalendár

Štvrtok

17.1.

Sv. Anton, opát

spomienka

 

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína sa liturgické obdobie „cez rok”, ktoré bude trvať do Popolcovej stredy 6. marca. Vianočná výzdoba v kostoloch a našich príbytkoch môže zostať do sviatku Obetovania Pána – 2. februára.

V pondelok (14.1.) o 18.00 (po večernej sv. omši) pozývame do farského kostola na „Katechetický pondelok” na tému: Úvod do Desatora.

V piatok (18.1.) o 17.30 Vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

V dňoch 18.-25. januára v Cirkvi slávime Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok na tému: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať” (Dt 16, 18-20). Pridajme sa k spoločenstvu s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi.

Do konca marca prijíma RKCMBF UK Bratislava prihlášky na štúdium teológie. Ak niekto v sebe cíti povolanie ku kňazstvu alebo má záujem o štúdium teológie, nech sa s nami skontaktuje do konca januára a informuje sa o podmienkach prijatia na štúdium.

V piatok 15. februára organizujeme autobusový zájazd do divadla Teatro Wüstenrot v Bratislave na muzikál „Matúš Čák Trenčiansky”. Vstupenky si môžete zakúpiť po sv. omšiach v sakristii alebo cez prihlasovací formulár na farskej internetovej stránke. Cena vstupenky je 25 €.

Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farského kostola farníci zo skupiny č. 12, skupina p. Ľudmily Mončekovej. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30