Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Letný pobytový tábor pre deti v Podskalí

V dňoch 11.-18. augusta 2019 pripravujeme letný pobytový tábor pre deti od 10 do 14 rokov v Podskalí. Tábor je už obsadený. Prosíme rodičov, aby priniesli do kancelárie farského úradu prihlášky, v opačnom prípade zaujmú miesta náhradníci.