Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Modlitba za lekárov, sestričky a zdravotníkov

Modlime sa spoločne za lekárov, sestričky a zdravotníkov v našich nemocniciach

Pane Ježišu, Božský Lekár,
ktorý si počas svojho pozemského života
ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia,
a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať.

Prosíme ťa dnes za všetkých lekárov, sestričky a zdravotníkov,
ktorí sa v týchto dňoch s ochotou a súcitom,
avšak častokrát už na pokraji svojich síl,
skláňajú k pacientom nakazených vírusom.

Daj im, Pane, potrebnú silu, ochotné srdce a nevyhnutnú trpezlivosť,
nech sú neustále nástrojmi tvojej milosrdnej lásky
a v každom trpiacom človeku vidia Teba,
aby si im raz za túto ich službu „jednému z tvojich maličkých"
udelil hojnú odmenu v nebeskom kráľovstve.

Amen.

-
Imprimatur: Mons. Marek Hriadel - generálny vikár Žilina 11. januára 2021, prot. č. 11/2021-3