Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Modlitby matiek

Spoločenstvo Modlitieb matiek sa stretáva v pondelok 18.00 hod. (po sv. omši) v klubovni Pastoračného centra.

Zodpovedná osoba: Mgr. Ivana Šatková

‭0948 555 341; email: ivkasatka@gmail.com

Viac o hnutí Modlitieb matiek si môžete prečítať tu.