Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Narodenie Pána 25.12.2020 sv. omša online

Drahí veriaci, aj dnes Vás pozývame k sledovaniu sv. omše online z farského kostola sv. Petra a Pavla.
Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebruje farár farnosti Pruské vdp. Ján Rusnák.

Link k sledovaniu je tu

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1nqks1r8o9fxgtL0rxCGwIwlg1dyCrIvIIVvrM7ZQr-RPRmK8ExgmS06M&v=qQcK0LF0H5I&feature=youtu.be