Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA NA HORE BUTKOV 07.04.2024

 

Srdečne Vás pozývame na slávenie Nedele Božieho milosrdentstva dňa 07.04.2024 v saktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. 

Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.