Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

PIATOK vo Veľkonočnej oktáve | 09.04.2021 | svätá omša online | 17:30

Aleluja! Radujme sa! Kristus Ježiš zmŕtvych vstal!

S touto veľkonočnou výzvou Vás pozývame k sledovaniu online prenosu zo slávenia svätej omše z piatka vo Veľkonočnom období. Svätá omša začne o 17:30 hod. z farského kostola sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude Eucharistická adorácia.
Odkaz, kde je možné online prenos sledovať nájdete tu: https://youtu.be/_AQwVtaN8Yc