Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

POMOC PRE KLÁŠTOR V PRUSKOM A REGISTRÁCIA DOBROVOĽNÍKOV

 

Všetky potrebné informácie ohľadne materiálnej a finančnej podpory pre aktivity v kláštore v Pruskom nájdete po kliknutí na nasledovný link 

http://www.frantiskani.sk/spravy/605/zbierka-darov-na-ukrajinu

Registrácia dobrovoľníkov a rozpis klikni tu: http://www.frantiskani.sk/spravy/606/rozpis-dobrovolnikov-v-pruskom

Pre konkrétnu finančnú podporu zariadenia v Pruskom bratia Františkáni  založili nový transparentný bankový účet. 

Názov účtu = DAR PRE UKRAJINU-PRUSKÉ

č. ú. VÚB = IBAN: SK88 0200 0000 0045 6929 6756

 

Nech dobrotivý Pán Boh odplatí akúkoľvek Vašu pomoc a štedrosť!