Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Púť Rádia Lumen do Krakova

V sobotu 4. mája 2019 Rádio Lumen organizuje púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Autobus pôjde aj z našej farnosti. Prihlásiť sa môžete na tel čísle: 0914 178 281 (p. Rudolf Šedo). Cena za dopravu vrátane poistného je 20 €.