Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Slávnosť 1. sv. prijímania

V nedeľu (26.5.) o 10.15 bude vo Farskom kostole v Pruskom Slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme tých, ktorí nemajú v rodine prvoprijímajúce dieťa, aby využili možnosť inej sv. omše. Chceme Vás tiež poprosiť o modlitby za všetky prvoprijímajúce deti a ich rodiny.