Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

STANOVISKO SLOVENSKÝCH BISKUPOV K OČKOVANIU

Vzhľadom na množiace sa otázky o postoji Cirkvi k očkovaniu si môžete prečítať/pozrieť stanovisko biskupov Slovenska:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211116008

video:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211116022