Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

STREDA 13.012021 sv. omša ONLINE

Aj dnes si môžete pozrieť online prenos sv. omše o 17:30 hod. z farského kostola sv. Petra a Pavla v Pruskom.
Prenos bude spustený na tomto linku
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZFGr715J0uQ%3Ffbclid%3DIwAR1JhzuxcNjo0XKw1cU5II7fq_TnMvSfA9ZUKImOJXUHU7_uyDkx7gjTVf0&h=AT02cpI1-6RrPDiicpvmSw5noYhJAG6vL7DG85ey67VsG3IvlU4L3GzcXSKX__U22ErLNrmY84Pj9I30yR6xw7xm9aLQcDGqCLoY4IDMQ34YrpIL7sT2s2YzOsrBmM752WA