Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Sv. Rodiny - OZNAMY (29. 12. 2019)

 

Liturgický kalendár

Streda

1.1.

Panna Mária Bohorodička

slávnosť

Štvrtok

2.1.

Sv. Bazil Veľký a Gregor Nazianzský, biskupi a učitelia Cirkvi

spomienka

Piatok

3.1.

Najsvätejšie meno Ježiš

ľubov. spomienka

Slová úprimnej vďačnosti adresujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu Vianočných sviatkov: kostolníkom a kostolníčkam; miništrantom, organistom, hudobníkom, spevákom; skautom za prinesenie Betlehemského svetla; tým, ktorí pripravovali jasličkové slávnosti; koledníkom Dobrej noviny…

Vďaka patrí aj tým, ktorí prispeli svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Zbierka, zvonček a milodary počas Vianoc činili spolu 4075,61 €.

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko ďakuje koledníkom našej farnosti za účasť v Dobrej novine a za vyzbieraný príspevok 7023 €. Celkový počet koledníkov bol 116, počet animátorov 42, skupín 17 a počet navštívených domov 277.

Ďakovné sv. omše za uplynulý rok budú na Silvestra (31.12.) v Pruskom a Dulove o 17.30, v Horovciach o 16.00. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Od 22.00 bude vyložená sviatosť Oltárna s Eucharistickým požehnaním o 24.00 vo farskom kostole.

Veriaci obce Mikušovce Vás srdečne pozývajú na tradičnú výročnú silvestrovskú sv. omšu na Hradisko utorok 31.12. o 11.00. Po sv. omši sa bude podávať kapustnica. Tešíme sa toto stretnutie, ktoré je upevnením našich vzťahov.

V stredu (1.1.) je slávnosť a prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú v nedeľných časoch. Po sv. omšiach bude novoročná ofera.

V stredu (1.1.) starosta obce Dulov pozýva na 2. Novoročný výstup ku krížu na Galovici. Spoločný odchod bude po požehnaní obnovenej kaplnky pri vstupe do obce na rázcestí o 14.00. Všetci ste srdečne pozvaní!

V nasledujúcom týždni je aj 1. piatok v mesiaci. Povzbudzujeme vás k účasti na sv. prijímaní. Pretože mnohí z vás ste si vykonali vianočnú sv. spoveď a ste v milosti posväcujúcej, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo všedné dni pol hodiny pred sv. omšou. Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať v mesiaci február.

Na 1. sobotu v mesiaci – fatimskú sobotu (4.1.) bude v Pruskom sv. omša aj ráno o 6.30 a po nej mariánska pobožnosť.

Požehnanie domu alebo bytu nahláste po sv. omšiach v sakristii. Nahlásené príbytky budeme požehnávať na slávnosť Zjavenia Pána (6.1.) od 13.00. Požehnávať budeme len nové alebo zrekonštruované domy a byty.

Od februára 2020 sa v Pruskom začína kurz „Up2ME – Je to na mne“ určený pre vekovú kategóriu detí 12-14 rokov. Kurz je zameraný na komplexný, harmonický rast a rozvoj osobnosti ako celku s cieľom napomáhať mladému človeku hodnotovo sa ukotviť a vedieť svoje hodnoty obhájiť a chrániť. Kurz pochádza z prostredia hnutia Focolare, u nás bude vedený manželmi Mojtovcami. Kurz pozostáva zo série 11 systematicky na seba nadväzujúcich stretnutí v dvojtýždňových intervaloch. Prihlásiť sa môžete zaslaním SMS s menom dieťaťa a presným vekom (roky a mesiace) na tel. č. 0914 371 147 do 5.1.2020. Stretnutie rodičov prihlásených detí s podrobnými informáciami bude v januári, presný termín bude oznámený po uzatvorení prihlášok. Počet účastníkov je limitovaný - min. 10, max. 16. Nevyhnutnou podmienkou účasti na kurze je súhlas dieťaťa aj obidvoch rodičov. Viac informácií si môžete prečítať na internetovej stránke farnosti a tiež vo výveske.

Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farského kostola farníci zo skupiny č. 14 mládež (Julka Zlatošová). Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

17.30

7.20  10.15 17.45

6.30

6.30

17.30

6.30

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

17.30

8.00

 

 

 

8.00

Horovce

 

16.00

9.15

 

 

 

9.15

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:     + Augustín a rodičia

Utorok:         + Za duše v očistci

Streda:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel

Štvrtok:         + Emil

Piatok:         ráno: za ružu č. 11, večer: za zosnulých z ruže č. 11

Sobota:         ráno: za ružu Nepoškvrnenej Panny Márie, večer: + Ferdinand

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel