Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Te Deum na konci školského roka

V piatok (28.6.) je Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň končí školský rok. Všetkých žiakov, študentov a pedagógov pozývame na sv. omšu a slávnostné Te Deum o 7.15 do Farského kostola v Pruskom. Večerná sv. omša v piatok nebude.