Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Usmernenie pre sledovanie svätých omší prostredníctvom prenosov

Bratislava 16. marca (TK KBS) Upozorňujeme, aby veriaci v čase zákaze verejných slávení svätých omší nesledovali liturgie v skupinách, rodinných, či iných spoločenstvách. 

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara v relácii "Zaostrené" Rádia Lumen pripomenul, že v týchto dňoch sa veriaci nemajú stretávať vo väčších skupinách. "Prosíme všetkých, aby teraz neorganizovali ani väčšie modlitbové podujatia po domoch vo farnostiach," pripomína pre TK KBS Kramara. 

"Modlime sa spolu v rámci rodiny a okruhu najbližších, ale nevolajme všetkých susedov a známych, aby sa nevytvárali väčšie skupiny z celej obce. Môžeme využiť elektronické prostriedky ako napríklad Skype, aby sme sa viacerí zjednotili, alebo sa môžeme dohodnúť na určitú hodinu, a predtým si zavolať a vzájomne sa povzbudiť, ale fyzicky nevytvárajame stretnutia väčšieho počtu ľudí, aby sa vírus nešíril," uviedol hovorca KBS. 

„Drahí poslucháči, sme radi, že sledujete sväté omše, modlitby a pobožnosti prostredníctvom Rádia LUMEN. Prosím Vás však, aby ste sa pri ich sledovaní nezhromažďovali viaceré rodiny, ale len členovia rodín. Viem, že chcete vytvoriť aspoň malé spoločenstvo a tak sa niekde stretnete v malých skupinkách, Prosím Vás však, aby ste sledovali naše priame prenosy len v rámci svojej rodiny vo svojich domácnostiach. Za pochopnenie vám ďakujem," pridal sa na sociálnej sieti  riaditeľ PRE LUMEN, n. o. Radovan Pavlík.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200316030