Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Veľkonočná nedeľa - OZNAMY (21.4. 2019)

 

Pri dnešnej slávnostnej príležitosti sa chceme zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa bezprostredne podieľali na príprave a priebehu veľkonočných obradov v Pruskom i v Horovciach: miništrantom, lektorom, žalmistom, kostolníkom; organistom, zboristom, hasičom; všetkým, ktorí pomohli pri veľkom upratovaní kostolov a výzdobe; vďaka patrí aj všetkým bohuznámym darcom. Nech vás všetkých požehná náš Zmŕtvychvstalý Pán.

Dnes je po sv. omšiach veľkonočná ofera. Za každý Váš milodar už teraz zo srdca ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

Až do budúcej Nedele Božieho milosrdenstva sa každý deň o 15.00 modlíme vo Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva.

Všetky dni nasledujúceho týždňa tvoria Oktávu zmŕtvychvstania nášho Pána.

Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše budú ako v nedeľu okrem večernej sv. omše, ktorá nebude.

V stredu (24.4.) o 16.00 bude pri príležitosti životného jubilea sláviť sv. omšu v Dulove rodák Peter Mišík, dekan v Novej Bani. Srdečne ste pozvaní.

V piatok (26.4.) o 17.30 pozývame na celofarskú sv. omšu, po ktorej bude krátka adorácia so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou. Po skončení adorácie sa uskutoční ružencový pochod Slovenského dohovoru za rodinu.

V sobotu (27.4.) o 13.30 prijmú sviatosť manželstva Jaroslav Hlúšek z Bolešova a Veronika Letková z Tuchyne; o 15.00 Maurizio Ramuscello a Renáta Mešová, bývajúci v Latisane v Taliansku. Obom párom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

2% zo svojich daní (3% u dobrovoľníkov) môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú vzadu na stolíku a pre dobrovoľníkov v sakristii. Vyplnené tlačivá odovzdajte do 30. apríla na daňový úrad, alebo ich počas tohto týždňa prineste na faru alebo do sakristie.

V dňoch 15.-19. júla 2019 pripravujeme letný pobytový tábor pre mládež od 15 do 18 rokov na Orave. Prihlásiť sa môžete po sv. omšiach v sakristii. Cena za dopravu, ubytovanie a stravu je 60 €.

V dňoch 11.-18. augusta 2019 pripravujeme letný pobytový tábor pre deti od 10 do 14 rokov v Podskalí. Svoje ratolesti môžete prihlásiť po sv. omšiach v sakristii. Cena za dopravu, ubytovanie a stravu je 80 €.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

7.20  10.15

6.30

6.30

6.30

17.30

13.30s

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

8.00

 

16.00

 

 

 

8.00

Horovce

9.15

17.30

13.00p

 

 

 

9.15

Krivoklát

 

13.00p

15.30p

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

 

17.30