Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

Zbierka na charitu a pôstna krabička pre Afriku

Na 1. pôstnu nedeľu (10.3.) bude po sv. omšiach zbierka na charitu. Okrem tejto zbierky môžete počas pôstneho obdobia formou „Pôstnej krabičky pre Afriku“ pomôcť deťom a rodinám v krajinách Afriky. Obálky s krabičkami sú v kostole vzadu na stolíku.