Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO - OZNAMY (31.5.2020)

 

Liturgický kalendár

Pondelok 1.6.

Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi

spomienka
Utorok 2.6.

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

spomienka
Streda 3.6.

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

spomienka
Štvrtok 4.6.

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

sviatok

Piatok 5.6.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

spomienka
Nedeľa 7.6.

Najsvätejšej Trojice (titul chrámu v Horovciach i ZA katedrály)

slávnosť

Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Dnešnou slávnosťou sa končí Veľkonočné obdobie a od zajtra 1.6. sa opäť modlíme Anjel Pána.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne: Bohunice v pondelok od 16.30. Krivoklát v pondelok od 17.00. Horovce v utorok od 16.00. Savčina a Podvažie v utorok od 18.30. Vršatec v stredu od 17.00. Dulov vo štvrtok od 16.00. Pruské pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. 

Chorých a nevládnych farníkov, ktorých ste nahlásili prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00.

Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši a Eucharistické požehnanie bude pred začiatkom večernej sv. omše.

Na prvú sobotu v mesiaci - fatimskú sobotu bude v Pruskom po rannej sv. omši mariánska pobožnosť.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Lukáš Cíbik z Dulova a Renáta Hanicová z L. Rovní. Peter Novotný z L. Rovní a Laura Florišová z Bohuníc. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 15, GEN 80 (Ján Šatka). Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

15.30 s

7.20, 

10.15 (kostol)

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:         Zdravie a B. požehnanie pre Jozefa

Utorok:         + Jakub, Anna, Marián

Streda:         + Vincent, Augustín

Štvrtok:         + Peter

Piatok:         ráno: + František (pohreb: 26.5.) večer:  + Margita (pohreb: 25. 3.)

Sobota:         + Pavlína (pohreb: 30.5.)

Nedeľa:         7.20 - Zdravie a B.pomoc pre Máriu 10.15 - za farnosť