Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

KRST KRISTA PÁNA - OZNAMY (12. 1. 2020)

 

Liturgický kalendár

Piatok

17.1.

Sv. Antona, opáta

spomienka

Od stredy 15.1. pozývame druhákov a tretiakov (8-9 roční) na pravidelné stretká v čase 17:00-18:30 v stretkárni. Šrvrtkami naďalej pokračujú stretká pre mladšie deti (5-8ročné) tiež v čase 17:00-18:30. Deťom je potrebné pribaliť prezúvky. 

Vo štvrtok 16.1. pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré navštevujú ZŠ v Dulove a Horovciach na organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční po večernej sv. omši o 17.30 v Dulove. Prosíme, aby prišiel aspoň jeden z rodičov každého dieťaťa. 

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční stretnutie v skupinách. Všetkých ostatných povzbudzujeme k adorácii, ktorá bude po sv. omši, počas ktorej sa budeme modliť za birmovancov. Prosíme Vás, aby ste uvolnili prvé dva sektory lavíc pre birmovancov s animátormi. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 14. júna. Vysluhovať ju bude p. biskup Mons. Tomáš Galis.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do projektovej súťaže "Máte dobrý nápad?". Vďaka Vašim hlasom získali určitú finančnú podporu naši “Stretkáči”!

Naše Pastoračné centrum Jonatán je opäť funkčné. Kto by mal záujem prenajať si priestory pastoračného centra, môže tak urobiť cez internet. Všetky potrebné informácie i kontakt na kompetentnú osobu nájdete na našej webovej stranke: www.farapruske.sk v časti pastoračné centrum. 

V dňoch 18.-25. januára v Cirkvi slávime Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pridajme sa k spoločenstvu s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 1, vedúca p. Oľga Trenčanová. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

16.00

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:     Za + rodičov a ich deti

Utorok:         Za + rodičov, syna a vnučku

Streda:         Za + z r. Kvasnicovej

Štvrtok:         + Klementína, Michal a ich deti

Piatok:         + Anna

Sobota:         Zdravie a B. pomoc pre Martu

Nedeľa:         7.20 - za živých i mŕtvych členov deviatnika: Kto dá prístrešie sv. rodine, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel