Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Stretnú sa dvaja, zbežne sa pozdravia a chcú pokračovať v ceste. Vtom sa jeden rozľútostí a hovorí: - Dva roky sme sa nevideli a ty sa ma ani neopýtaš, ako sa mám?
– Ako? – Ale, ani sa nepýtaj.
Naše ticho ani tak nenarúša reč, ako skôr dychtivosť po tom, aby nás druhí počúvali. To skutočné ticho pozýva skôr toho druhého, aby prehovoril...

Nedeľné omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Horovce 9.00
Dulov 8.00
Tuchyňa 9.00
Mikušovce 10.30